Florentin Filipoiu

I. Despre noi

Filipoiu Law Office este o firmă de avocatură dedicată mediului de afaceri și a fost înființată cu scopul de a crea o practică în care principalele caracteristici ale serviciilor juridice prestate să fie inovația și calitatea, dar și accesibilitatea acestora.

 

Pe scurt, inovația serviciilor presupune atingerea rezultatelor dorite într-un mod cât mai simplu, astfel încât resursele financiare și de timp alocate serviciilor juridice să fie reduse cât mai mult, realizându-se astfel și o creștere a accesibilității acestora. Știm că orice societate are nevoie de asistență și consultanță juridică pentru a se conforma cu nenumăratele obligații legale inerente desfășurării afacerii sau pentru realizarea și protejarea drepturilor sale. Astfel, dorim să creștem accesul pentru cât mai multe societăți la servicii juridice prestate la cel mai înalt standard de calitate, prin identificarea acelor mijloace care determină cel mai mic cost de oportunitate. În acest sens, inovăm în fiecare situație posibilă pentru a crea sau identifica cele mai rapide, simple și eficiente soluții și abordări.

Calitatea serviciilor presupune tratarea atentă și detaliată a situației dumneavoastră și prestarea tuturor serviciilor la cel mai înalt standard, astfel încât să beneficiați, în urma colaborării, de o valoare cât mai mare.

 

Totodată, avem în vedere, cu prioritate, realizarea intereselor dumneavoastră. Acest deziderat presupune, printre altele, prestarea serviciilor juridice numai în măsura în care situația particulară o impune. Astfel, în măsura în care, în urma informațiilor furnizate, ajungem la concluzia că nu veți avea nevoie de serviciile juridice pe care ni le-ați solicitat, vă vom informa în acest sens. 

Florentin Filipoiu a absolvit Facultatea de Drept, din cadrul Universității din București, obținând titlul de Master în drept. Imediat după absolvirea Facultății de Drept, a promovat examenul de admitere în profesia de avocat, fiind membru al Baroului București. Acesta a colaborat o îndelungată perioadă de timp cu o societate recunoscută la nivel global, unde a asistat actori renumiți, atât din sectorul privat, cât și din cel public. Printre principalii clienți deserviți se regăsesc societăți naționale și multinaționale, ministere, autorități și instituții publice naționale și europene.

 

Filipoiu Law Office asigură asistență și reprezentare juridică în domeniile dreptului comercial și societar, contracte, drept fiscal, litigii, achiziții publice și concesiuni.

Principii care stau la baza practicii Filipoiu Law Office:

  1. Interesele dumneavoastră sunt prioritare;

  2. Serviciile sunt furnizate numai în măsura în care situația particulară o impune, astfel încât să fie oportune și să vă aducă plus valoare;

  3. Transparența este o componentă prezentă pe tot parcursul asistenței juridice;

  4. Nu există compromis cu privire la calitatea serviciilor, indiferent de situație.

II. Despre clienții noștri

Ajutăm, preponderent, societăților de dimensiuni mici și medii, dar și cele la început de drum de tipul start-up, cu asistența juridică curentă și reprezentarea necesare pentru:

  • conformarea cu obligațiile legale pe care le au, izvorâte din desfășurarea activității;

  • protejarea și realizarea drepturilor și intereselor în relație cu partenerii lor;

  • accesarea diverselor fonduri necesare desfășurării sau dezvoltării activității;

  • protejarea și realizarea drepturilor și intereselor în fața autorităților publice, cum ar fi autoritățile fiscale, cele din materia protecției consumatorului, protecției datelor cu caracter personal și altele asemenea;

  • reprezentare în fața autorităților publice, cum ar fi registrul comerțului, autoritățile fiscale și altele asemenea;

  • reprezentare în fața instanțelor de judecată pe orice aspect legat de desfășurarea activității.

Ajutăm și societățile mari în situații punctuale, atunci când caracteristica principală a serviciilor juridice solicitate este calitatea, ci nu cantitatea, respectiv atunci când este necesară performanța și inovația pentru atingerea rezultatului propus. 

De asemenea, în unele cazuri particulare, asistăm și persoanele fizice în materii imobiliare, comerciale sau administrative.

III. Despre cum puteți colabora cu noi

Avem certitudinea că tot mai multe activități tind spre digitalizare și că viitorul este în online. Totodată, cunoaștem importanța timpului dumneavoastră.

 

Astfel, încercăm să reducem interacțiunea fizică, pentru ca timpul dumneavoastră să nu fie irosit cu diferite deplasări. Pentru aceste motive, majoritatea serviciilor noastre pot fi contractate și prestate prin mijloace de comunicare la distanță, fără a fi necesară prezența fizică. În măsura în care prestarea serviciilor noastre necesită prezența dumneavoastră, vă vom anunța în acest sens.

În măsura în care aveți orice întrebare în legătură cu serviciile noastre sau în legătură cu noi, adresați-o prin secțiunea de contact sau celelalte mijloace. Suntem nerăbdători să vă adresăm solicitările.