top of page

Serviciile noastre

În materia contractelor vă putem asigura toată asistența și consultanța juridică necesară pentru redactarea, negocierea sau revizuirea oricăror contracte civile, comerciale sau administrative.

Ca avocați, avem în vedere realizarea drepturilor și intereselor la negocierea și încheierea contractelor, aceasta traducându-se în stipularea acelor clauze necesare protejării drepturilor voastre.

Pentru atingerea acestui deziderat, avem în vedere, în primul rând, asigurarea respectării dispozițiilor legale la încheierea contractelor, astfel încât acestea să nu fie lovite de sancțiuni.

Astfel, analizăm toate prevederile legale care trebuie respectate pentru încheierea contractului, în funcție de specificul materiei.

După ce stabilim cadrul legal aplicabil, în limitele acestuia, urmărim să vă asigurăm protecție maximă și cât mai multe garanții,  în raport de operațiunile juridice pe care le urmăriți.

În materia contractelor din materia drepturilor de proprietate intelectuală, vă putem revizui sau redacta modelul de contract de cesiune de drepturi de autor, pentru respectare formei legale.

Dacă sunteți consumator, vă putem analiza contractele de credit în vederea identificării clauzelor abuzive cuprinse în acesta, astfel încât să puteți acționa în cunoștință de cauză pentru anularea lor.

În cazul unor antecontracte de vânzare-cumpărare cu privire la apartamente sau alte imobile, serviciile și consultanța noastră vă poate proteja împotriva abuzurilor dezvoltatorilor imobiliari.

De asemenea, dacă sunteți dezvoltatori imobiliari, vă putem asigura toată asistența juridică în vederea redactării unor modele de antecontract care să nu fie afectate de clauze abuzive.

În măsura în care urmăriți achiziționarea unor terenuri agricole, vă putem asigura consultanța și asistența juridică pentru încheierea valabilă a acestor contracte.

Astfel, poate fi vorba despre asigurarea îndeplinirii condițiilor legale pentru transmiterea valabilă a dreptului de proprietate, cu respectarea dreptului de preempțiune din Legea nr. 17/2014.

Casa noastră de avocatură vă poate furniza și serviciile juridice necesare în materia contractelor administrative, încheiate cu autoritățile publice, cu privire la bunurile aflate în gestiunea lor.

Este vorba despre contractele privind concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică sau privată.

Încheierea valabilă a acestora presupune, de principiu, parcurgerea unor licitații publice, conform legislației incidente.

În acest sens, ne asigurăm că sunt îndeplinite toate procedurile și formalitățile prevăzute în Codul administrativ sau alte acte normative, pentru încheierea valabilă a contractelor.

În acest mod, puteți preîntâmpina eventualele sancțiuni ce pot interveni în caz de nerespectare a dispozițiilor din materie, și preveni astfel desființarea contractelor și pierderea drepturilor.

Contracte

Materia contractelor este una vastă și o întâlnim, în mod uzual, în orice activitate economică desfășurată, dar și de fiecare dată când achiziționăm un produs sau serviciu ori vizităm un website

 

Contractele sunt esențiale persoanelor care desfășoară o activitate profesională sau comercială, permițându-le să-și desfacă produsele și serviciile sau să își dezvolte afacerea.

Contractele sunt folosite, în mod obișnuit, și de către persoanele fizice, când acționează în calitate de consumatori, achiziționând diverse produse și servicii sau credite și finanțări.

 

De la valorificarea drepturile de proprietate intelectuală, cum ar fi brevete de invenții, desene, modele sau mărci ori drepturi de autor ale artiștilor, compozitorilor, autorilor și alții asemenea,

La accesarea de fonduri europene nerambursabile sau accesarea de finanțări naționale ori internaționale,

La punerea în valoarea a bunurilor proprietate publică sau privată din domeniul public sau privat al statului sau unităților administrativ-teritoriale, 

Și până la încheierea de operațiuni având ca obiect vânzarea și cumpărarea de terenuri, apartamente și alte imobile, ori chiar societăți sau companii,

 

Contractele joacă principalul rol, iar clauzele acestora au un impact semnificativ asupra operațiunilor în cauză, putând atrage desființarea lor sau pierderi semnificative.

 

Astfel, încălcarea dispozițiilor legale de ordine publică, cu ocazia încheierii contractelor, poate atrage nulitatea absolută a acestora, sancțiune ce poate determina desființarea contractului oricând.

Totodată, nerespectarea prescripțiilor impuse prin diferite acte normative sau a formei contractelor, poate determina anularea acestora și repunerea părților în situația anterioară.

Mai mult, clauzele contractelor trebuie analizate cu atenție deoarece acestea pot atrage pierderi semnificative

 

Spre exemplu, în cazul contractelor de credite trebuie acordată o atenție deosebită clauzelor referitoare la dobânzi sau penalități, dar și celor cu privire la rambursarea anticipată.

În cazul antecontractelor pentru achiziționarea unor apartamente sau alte imobile, încheiate cu dezvoltatorii imobiliari, clauzele referitoare la termenele de execuție și predare au un rol esențial.

De asemenea, cumpărătorii, în astfel de contracte, trebuie să  acorde maximă atenție clauzelor privind prețul sau răspunderea, pentru a evita pierderi semnificative de mii sau zeci de mii Euro

Totodată, în domenii specifice, cum ar fi comerțul electronic sau proprietatea intelectuală, contactele trebuie să conțină o serie de clauze obligatorii, sub sancțiunea anulării sau unor amenzi

Pentru toate aceste motive, în vederea redactării, revizuirii sau negocierii contractelor cu o miză semnificativă, vă recomandăm să apelați la serviciile unui avocat din domeniu.

Spre deosebire de serviciile prestate de alți consultanți, numai astfel vă puteți asigura că beneficiați de toată asistența și consultanța necesară protejării drepturilor și intereselor voastre.

Contracte
bottom of page