top of page

Litigii

Litigiile desfășurate în fața instanțelor de judecată reprezintă ultimul resort pentru rezolvarea diferendelor și cea mai înaltă formă și expresie legală a contradictorialității dintre părți.

Sigur, contradictorialitatea dintre părți există încă de la început, însă într-o formă mai atenuată, fie că vorbim despre relațiile contractuale sau fie de aplanarea conflictului pe cale amiabilă.

Chiar la încheierea unui contract civil, comercial sau de altă natură, fiecare parte caută să se poziționeze cât mai bine în raport cu cealaltă, prin stipularea acelor clauze favorabile.

Litigiile dintre părți iau forma unor procese civile, comerciale, administrative sau fiscale, în funcție de materia și subiectul acestora.

 

Procesele sunt judecate de anumite instanțe de judecată, competența acestora fiind strict determinată prin lege

De asemenea, regulile care guvernează cadrul de desfășurare al proceselor arătate sunt prevăzute, de principiu, prin Codul de procedură civilă, iar, în unele cazuri, și prin alte acte normative.

În fața instanțelor de judecată, reprezentarea poate fi asigurată numai de către persoanele autorizate prin lege.

 

Este vorba fie despre reprezentarea asigurată printr-un consilier juridic intern, angajat al societății reprezentate, fie despre reprezentarea asigurată prin avocat.

Doar avocatul este abilitat de lege pentru a asigura reprezentarea juridică, în cadrul proceselor, oricăror persoane fizice sau juridice, indiferent că este vorba de firme private sau autorități publice.

Acest lucru este justificat de înalta complexitate pe care o pot avea litigiile, procesele desfășurate, putând presupune elemente deosebit de tehnice, limbaj specializat și consecințe extreme.

Aflați mai multe informații cu privire la modalitatea de desfășurare a proceselor prin accesarea secțiunii F.A.Q. de mai jos.

Serviciile noastre

Casa noastră de avocatură vă poate asigura servicii juridice și reprezentare în orice litigii civilie, litigii comerciale sau litigii imobiliare ori în litigii fiscale sau litigii administrative.

În acest sens, vă putem asigura, ca avocați, tot suportul necesar demarării și susținerii oricăror litigii civile referitoare la acțiuni în revendicare de terenuri, apartamente sau alte imobile.

Totodată, vă putem asista în promovarea acelor litigii imobiliare desfășurate împotriva dezvoltatorilor imobiliari, având ca obiect anularea sau rezilierea antecontractelor de vânzare-cumpărare.

 

De asemenea, vă putem oferi toate serviciile juridice necesare pentru anularea clauzelor abuzive din contractele de credit și anularea contestațiilor la executare.

 

În acest mod, vă ajutăm în recuperarea sumelor de bani și creanțelor achitate în baza antecontractelor de vânzare-cumpărare de imobile sau a contractelor de credit.

În materie comercială, vă putem oferi toată asistența și reprezentarea juridică, ca avocați, în litigii pentru recuperarea de creanțe de la clienți și alți parteneri contractuali.

Totodată, vă putem asista în contestarea înscrierii, înregistrării în Centrala Riscului de Credit (CRC), organizată la nivelul Băncii Naționale a României (BNR) sau a altor măsuri prejudiciabile.

În materie imobiliară, serviciile noastre constau în reprezentarea, prin avocat, în litigii imobiliare privitoare la orice acțiuni în revendicarea de terenuri, apartamente, construcții și alte imobile.

Acordăm asistență în drept fiscal, pentru anularea și contestarea deciziilor de impunere emise de ANAF, prin organele fiscale, inclusiv a deciziilor de angajare a răspunderii solidare.

În materie administrativă, vă putem furniza serviciile juridice, în fața instanțelor de judecată, pentru contestarea amenzilor, sancțiunilor și altor măsuri impuse sau în materie de expropriere.

Chiar dacă firma noastră are sediul în București, putem asigura serviciile menționate în toată țara, la orice instanțe de judecată.

Contactați-ne pentru a afla mai multe despre cum vă putem ajuta.

Litigii
bottom of page