COMERȚ ELECTRONIC

GDPR

Comert Electronic - Termeni si Conditii
Checklist%20_edited.jpg

Consultanță și asistență juridică în domeniul comerțului electronic în vederea conformării cu obligațiile legale din materie:

 • Directiva 2000/31/CE privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul electronic)

 • Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic

 • Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor

 • Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii

 • Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne

 • Ordonanța de urgență nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România

Consultanță și asistență juridică necesară conformării cu obligațiile din materia protecției datelor cu caracter personal:

 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 

 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor)

 • Directiva 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice)

 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

ACHIZIȚII PUBLICE

Achizitii publice si concesiuni

Consultanță și asistență juridică în materiile - achiziții publice, achiziții sectoriale, concesiuni și parteneriate public private:

 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

 • Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

 • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

 • Ordonanța de urgență nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat

CONTRACTE

_edited.jpg

Consultanță juridică necesară întocmirii și revizuirii contractelor civile, comerciale și administrative. Asistență juridică în negocierea și semnarea contractelor:

 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil

 • Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă

 • ​Legea societăților nr. 31/1990 

 • Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

DREPT SOCIETAR

Drept Societar

Asistență juridică necesară efectuării operațiunilor de înregistrare sau înscriere în registrul comerțului:

 • Înmatriculări persoane fizice sau juridice

 • Modificarea denumirii

 • Schimbarea sediului sau a obiectului de activitate

 • Reducerea sau majorarea capitalului social

 • Transmiterea părților sociale

 • Schimbarea membrilor organelor de conducere și control

SECTOR PUBLIC

Sector Public

Asistență juridică și reprezentare în fața instituțiilor și autorităților publice:

 • Obținerea drepturilor de exploatare asupra bunurilor proprietate publică sau privată 

 • Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

 • Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 

 • Contestarea actelor administrative în fața autorităților emitente 

DREPT FISCAL

Drept Fiscal

Asistență juridică în probleme fiscale referitoare la impozite, taxe și contribuții. Asistență juridică și reprezentare în fața organelor fiscale în vederea contestării actelor administrativ-fiscale:

 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

LITIGII

Litigii

Asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată în litigii comerciale, civile, administrative și fiscale:

 • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 • Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 

Follow the line      ___ 

 • Facebook - Black Circle
 • LinkedIn - Black Circle
 • Instagram - Black Circle

 Termeni și Condiții  |  Politica cookies  |  office@legalmane.ro  |  (+40).741.739.653  |  A.N.P.C.  |  A.N.A.F.  |  A.N.S.P.D.C.P.  |  Baroul București 

©2019-2021 Toate drepturile rezervate | București