top of page

Drept Fiscal

Cele mai vechi înregistrări cu privire la un sistem de impozitare și de taxe fac referire la Egiptul antic, în perioada 3000-2800 î. Hr.,

Iar una dintre cele mai vechi și răspândite forme de impozitare privea munca forțată și neplătită pe care o datorau persoanele care nu aveau suficiente resurse să plătească alte forme de taxe.

Domeniul impozitelor și taxelor a suferit o serie de modificări, de-a lungul istoriei, generând și o rezistență inițială în rândul persoanelor impozitate. 

Mark Twain, după ce a plătit impozitul aferent anului 1864, în valoare de 36.82 dolari, incluzând și o penalitate de 3.12 dolari pentru întârziere, declara în Territorial Enterprise:

Sunt impozitat pe venitul meu! Aceasta este absolut splendid! Niciodată nu m-am simțit atât de important în viața mea. (...)

În România, impozitele, taxele și contribuțiile sunt reglementate, în cea mai mare parte, prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Este vorba despre impozitul pe profit și impozitul pe microîntreprinderi, de impozitul pe venit și impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți

Codul fiscal mai stabilește și impozitul pe pe reprezentanțe, impozitul pe construcții, accizele, taxa pe valoare adăugată și impozitele și taxele locale.

Categoria impozitelor și taxelor cuprinde impozitul pe clădiri și taxa pe clădiriimpozitul pe teren și taxa pe terenimpozitul pe mijloacele de transportimpozitul pe spectacole,

Dar și taxa pentru eliberarea avizelor, certificatelor și autorizațiilortaxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, taxele speciale și alte taxe locale.

În materie de contribuții, sunt prevăzute contribuțiile de asigurări sociale, datorate bugetului asigurărilor sociale de stat,

Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și

Contribuția asiguratorie pentru muncă, datorată bugetului general consolidat.

Serviciile noastre

În materie fiscală, vă putem asigura toată asistența și suportul pentru calcularea și declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate. în conformitate cu prevederile legale.

De asemenea, vă putem furniza diverse analize și opinii legale pe orice aspecte fiscale ce ar putea fi relevante activității voastre.

În măsura în care considerați că ați fost prejudiciați printr-o decizie de impunere emisă de organele fiscale sau prin alte acte administrativ-fiscale, vă putem asigura gestionarea situației.

În acest sens, suportul nostru se poate referi la efectuarea unei analize preliminare privind legalitatea deciziei de impunere sau a celorlalte acte și măsuri dispuse

Dacă, în urma analizei efectuate, constatăm că v-au fost afectate drepturile de către organele fiscale, vă putem asigura asistența necesară pentru anularea deciziei de impunere.

În primă etapă, putem asigura suportul necesar pentru contestarea deciziei de impunere, în fața organelor fiscale, în cadrul procedurii administrative prevăzute de lege.

În acest sens, vă furnizăm toate serviciile necesare redactării contestației aferente deciziei de impunere, dar și reprezentarea, prin avocat, în fața organului de soluționare a contestației.

Ulterior, în măsura în care Decizia dată în soluționarea contestație nu este favorabilă și nu se procedează la anularea deciziei de impunere, demarăm formalitățile pentru a doua etapă.

Astfel, Decizia dată în soluționarea contestației, împreună cu decizia de impunere, pot fi contestate în fața instanței de judecată contencios administrativ.

Casa de avocatură vă asigură toată asistența și reprezentarea, prin avocat, în fața instanțelor de judecată, pentru contestarea și anularea deciziei de impunere și a celorlalte acte sau măsuri.

În fața instanțelor de judecată din București, putem asigura prezența fizică, în contextul reprezentării, prin avocat, pentru orice procese desfășurate. 

 

În cazul proceselor de competența instanțelor din teritoriu, în funcție de condițiile concrete, stabilim împreună strategia și dacă vom asigura prezența sau dacă judecarea se va face în lipsă.

Contactați-ne pentru orice alte întrebări cu privire la serviciile noastre.

Drept Fiscal
bottom of page