top of page

Q: Care sunt onorariile practicate?

A: Onorariile sunt stabilite în mod total transparent, de comun acord, după o evaluare preliminară a situației juridice în care vă aflați. Încă de la începutul colaborării, veți ști exact onorariile.  

Onorariile pot fi în cuantum fix, în cuantum variabil, calculate pe baza unui tarif orar sau procentual, sau pot lua forma unor abonamente lunare.

 

De asemenea, onorariile pot fi și „de succes”, adică datorate numai în cazul în care este atins dezideratul pe care îl urmăriți, în urma prestării serviciilor noastre.

Totuși, legea ne interzice să stabilim exclusiv onorarii de succes, astfel că acest tip de onorariu poate fi stabilit numai în completarea celorlalte tipuri de onorarii.

După ce ne prezentați situația voastră, vom efectua o analiză preliminară pentru a determina complexitatea cauzei și timpul necesar soluționării acesteia.

În funcție de aceste elemente și de cele prevăzute în lege, vă vom transmite o propunere de onorariu pentru serviciile juridice de care aveți nevoie, propunere supusă acceptării voastre.

Având în vedere principiile după care ne ghidăm și faptul că ne-am asumat să vă livrăm valoare, în acele cazuri complexe în care rezultatele sunt dificil de atins, vă vom propune și o ofertă alternativă. Această ofertă va fi construită pe baza unui onorariu fix sau orar mult diminuat, în completarea căruia va fi stabilit un onorariu de succes, plătit doar dacă rezultatul este atins.

De asemenea, independent de complexitatea cauzei, la solicitarea voastră, vă putem propune oferta alternativă pentru orice servicii juridice.

Q: Ce tip de onorariu ni se potrivește?

A: Răspunsul variază în funcție de serviciile juridice de care aveți nevoie. În urma analizei preliminare pe care o facem, noi vă vom propune acel tip de onorariu pe care îl considerăm ca fiind cel mai potrivit intereselor voastre.

 

Sigur, dacă preferați să alegeți altă structură aferentă onorariului, ne puteți preciza acest lucru și vom acționa în consecință.

Cu titlu de exemplu, în măsura în care conduceți sau administrați o societate și aveți nevoie de asistență în mod curent, puteți opta pentru un abonament lunar în care să fie inclus un număr de ore de asistență juridică, în funcție de volumul necesar.

 

Acest abonament este practic pentru societățile care au nevoie:

  • de răspunsuri punctuale cu privire la diverse aspecte legislative și la operațiunile legale efectuate sau plănuite;

  • de asistență privind întocmirea documentelor societare cum sunt hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Asociaților/Acționarilor sau deciziile asociatului unic;

  • de înregistrarea în registrul comerțului a documentelor societare menționate;

  • de revizuirea contractelor, a notificărilor și a altor documente ce apar, în mod curent, ca urmare a desfășurării activității;

  • de gestionarea litigiilor ce apar în mod curent din desfășurarea activității, cum sunt cele pentru recuperarea creanțelor sau rezolvarea altor diferende cu partenerii contractuali;

  • de asistență juridică și reprezentare în fața diverselor autorități publice cum sunt cele fiscale, locale, din materia protecției consumatorului și altele asemenea;

  • și de asistență cu privire la orice alte aspecte ce se pot ivi ca urmare a desfășurării activității.

În măsura în care aveți nevoie de servicii juridice pentru demararea unui litigiu, atunci, în funcție de complexitatea și durata acestuia, puteți opta pentru un onorariu fix sau variabil, în funcție de interesele pe care le urmăriți. 

De asemenea, dacă rezultatul este dificil de atins, este recomandabil să optați pentru un onorariu fix diminuat, completat cu un onorariu de succes. În acest mod puteți să reduceți inițial costurile cu serviciile juridice și să plătiți onorariul de succes numai dacă rezultatul este atins și astfel vă este produsă valoare.

Q: Este necesară prezența fizică pentru încheierea contractului de asistență juridică?

A: De principiu, nu. Legea permite încheierea contractul prin orice mijloace de comunicare la distanță.

 

În acest caz, după ce stabilim, în prealabil, toate condițiile referitoare la serviciile juridice necesare, acestea vor lua forma unui document pe care vi-l transmitem. După ce verificați conținutul documentului, este suficient să îl semnați și să ne transmiteți o copie scanată/pozată a acestuia.

 

De asemenea, dacă vă este mai facil, pentru încheierea contractului este suficient să achitați onorariul prevăzut în acesta. Legea prevede în mod expres faptul că achitarea onorariului prevăzut în contractul de asistență juridică reprezintă acceptul tacit privind încheierea acestuia. 

Q: În cazul litigiilor, este necesar să ne prezentăm în fața instanței de judecată?

A: De principiu, nu. În general, prezența voastră nu este necesară, noi asigurând, ca firmă de avocatură, toată reprezentarea juridică pentru desfășurarea procesului.

Q: În cazul litigiilor, putem recupera onorariul achitat pentru susținerea procesului?

A: Da. Spre deosebire de entitățile neautorizate să presteze servicii juridice, cheltuielile făcute cu onorariile avocaților, pentru inițierea și desfășurarea procesului, pot fi recuperate.

 

Legea prevede că acele cheltuieli făcute în legătură cu un proces pot fi recuperate de la partea adversă, care a pierdut procesul, sub forma cheltuielilor de judecată.

 

Printre aceste cheltuieli de judecată se numără și cele făcute cu onorariile avocaților.

Q: Care este valoarea taxei judiciare de timbru?

A: Taxele judiciare de timbru sunt stabilite în mod diferențiat, în funcție de natura litigiului. 

Valoarea acestora diferă de la caz la caz și este stabilită în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 80/2013.

Q: Cum mă pot informa cu privire la stadiul dosarului?

A: Ce mai simplă metodă este să ne întrebați pe noi. Oricum, pe măsură ce dosarul avansează, vă vom informa, periodic, cu privire la statusul actual al dosarului. 

De asemenea, puteți în orice moment să aflați informațiile disponibile public, accesând portalul instanțelor de judecată. Portalul permite căutarea dosarului după numărul acestuia sau numele părților.

Informațiile disponibile public sunt cele cu privire la termenele de judecată din cadrul procesului și la soluțiile adoptate de către  instanțe la aceste termene, dar și, dacă este cazul, hotărârea finală adoptată în cadrul procesului.

FAQ 1
bottom of page