top of page

Serviciile noastre

Casa de avocatură vă pune la dispoziție servicii complete cu privire la o serie de domenii ce implică interacțiunea cu administrația publică.

Astfel, vă putem furniza toată asistența juridică pentru realizarea drepturilor și intereselor voastre în fața autorităților și instituțiilor publice.

Totodată, oferim și reprezentare juridică, prin avocat, în fața oricăror entități publice, fie că este vorba despre exercitarea unor drepturi, fie că este vorba despre repararea pagubelor cauzate.

Serviciile noastre pot consta și în consultanță pentru accesare fonduri europene nerambursabile sau pentru accesare de alte finanțări și programe necesare începerii sau dezvoltării activității.

Putem oferi asistență și reprezentare pentru obținerea de drepturi asupra bunurilor proprietate publică sau privată, cum sunt drepturile de concesiune sau de închiriere.

Astfel, vă putem ajuta în redactarea cererilor către autoritățile publice, în elaborarea actelor necesare participării la licitațiile publice desfășurate și îndeplinirea oricăror cerințe în acest sens.

De asemenea, în măsura în care bunurile voastre sunt supuse unei măsuri de expropriere, vă putem oferi tot suportul necesar în procedura exproprierii.

Serviciile noastre acoperă atât procedura administrativă a exproprierii, cât și, dacă va fi cazul, demararea unui proces în fața instanțelor de judecată, furnizând reprezentare prin avocat.

 

În măsura în care aveți nevoie de asistență cu privire la exercitarea dreptului de petiționare, vă putem asista și în această privință.

Astfel, vă putem ajuta în legătură cu redactarea de cereri, reclamații, sesizări sau propuneri către autoritățile sau instituțiile publice competente.

 

Serviciile noastre se pot referi și la asistență pentru: a) obținere autorizație de construcție; b) anulare autorizație de construcție;  c) redactare de acte necesare autorizație de construcție și altele.

 

În măsura în care actele sau faptele autorităților și instituțiilor publice v-au vătămat drepturile și v-au creat prejudicii, vă putem asista în contestarea acestora și repararea pagubei

Sector Public

Interacțiunea cu autoritățile și instituțiile publice apare, de principiu, cel puțin indirect, în orice aspect al activității economice desfășurate.

De asemenea, și ca simpli particulari, nu de puține ori trebuie să ne adresăm acestor autorități și instituții pentru realizarea drepturilor sau repararea prejudiciilor cauzate de activitatea lor.

În acest context, normele care guvernează materia sectorului public sunt deosebit de vaste și se regăsesc în orice domeniu,

De la îndeplinirea de proceduri de vânzare de terenuri agricole, la accesarea fondurilor europene nerambursabile și până la formalitățile de obținere de drepturi de exploatare a resurselor.

Este greu de făcut o clasificare a actelor normative din acest domeniu, în considerarea nenumăratelor forme pe care le poate îmbrăca activitatea administrației publice.

 

Cu toate acestea, se impune a fi menționat Codul administrativ, adoptat prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019.  

 

Acest cod stabilește, printre altele, cadrul general pentru organizarea și funcționarea autorităților și instituțiilor administrației publice și serviciile publice.

 

Totodată, prevede unele reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului și a unităților administrativ-teritoriale și modalitățile de dobândire a unor drepturi în legătură cu acestea.

Menționabile sunt și legile din materie de expropriere, respectiv Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, și

 

Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local.

De asemenea, se impune a fi menționată și Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, unde este prevăzută procedura privind accesare acestor informații.

 

Nu în ultimul rând, Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor stabilește modul de exercitare a dreptului de petiționare.

Astfel, persoanele care urmăresc să formuleze cereri, reclamații, sesizări sau propuneri către autoritățile și instituțiile publice, trebuie să pornească de la acest act normativ.

Sector Public
bottom of page