• Florentin Filipoiu

Recuperari creante rapid. Aflați care sunt condițiile în care puteți recupera creanțele în mod facil

Actualizată în: Sept. 6

Recuperari creante rapid, cu doar 207,32 lei. Puteți obține o hotărâre judecătorească executorie (titlu executoriu) în mai puțin de 45 de zile (în condițiile descrise mai jos), costurile fiind reduse, constând într-o taxă judiciară de timbru de 200 de lei și o trimitere poștală de 7,32 lei.


Aflați care sunt condițiile în care puteți recurge la procedura de recuperare a creanțelor și ce presupune aceasta, citind acest articol.În general, suntem obișnuiți ca litigiile, inclusiv cele demarate pentru recuperarea creanțelor din facturi restante, să se întindă pe o perioadă lungă de timp (chiar ani) și să presupună un cost ridicat sau chiar excesiv.


De cele mai multe ori această reprezentare este corectă. Totuși, există și unele cazuri în care litigiile sunt soluționate rapid, iar costurile pentru demararea procesului sunt minime.


Unul dintre aceste cazuri se referă la recuperarea creantelor care îndeplinesc anumite condiții prevăzute de lege, detaliate mai jos. Este vorba, printre altele, și despre acele recuperari de creante din facturi restante, facturi neplatite, dar care au fost acceptate la plată.


Astfel, există mai multe modalitati de recuperare a creantelor.


Prin lege a fost stabilită, pe lângă procedura obișnuită, o procedură specială, aplicabilă pentru acele creanțe certe, lichide și exigibile constând în obligații de plată a unor sume de bani. Este vorba despre procedura ordonanței de plată, prevăzută de Codul de procedură civilă și detaliată mai jos.


În acest context, creditorii au posibilitatea de a alege între a iniția un litigiu normal (de drept comun) sau a declanșa procedura specială a ordonanței de plată.


Pot apela la această procedură de recuperări creanțe persoanele juridice sau persoanele fizice, indiferent de calitatea debitorilor.


Această procedură specială presupune două etape, respectiv o primă etapă constând într-o notificare de plata, o somație adresată debitorului, iar, în caz de neplată, inițierea celei de-a doua etape, adică a procedurii în fața instanței de judecată pentru recuperarea creanțelor.


Recuperarea creanțelor, recuperarea debitelor din acele facturi neincasate se realizează mult mai rapid prin intermediul procedurii speciale deoarece, în anumite cazuri, se poate obține o hotărâre judecătorească executorie (care poate fi pusă în executare) chiar și în mai puțin de 45 de zile de la data sesizării instanței de judecată.


Prin comparație, obținerea unei hotărâri executorii pentru recuperarea creanțelor poate dura ani dacă se alege procedura obișnuită, fiind necesară, de regulă, parcurgerea a cel puțin două stadii procesuale, respectiv desfășurarea procesului în fața primei instanțe iar, ulterior, în cadrul căii de atac.


Totodată, recuperarea creanțelor prin procedura specială presupune costuri mult mai mici.


Taxa de timbru este de 200 de lei indiferent de cuantumul creanței supuse recuperării, în timp ce, dacă se urmează procedura comună, taxa de timbru va fi calculată la valoare.


Astfel, cu titlu de exemplu, dacă în procedura comună se va achita, pentru o creanță de 20.000 lei, taxa de timbru de aproximativ 1.100 lei, iar pentru o creanță de 200.000 lei, taxa de timbru de aproximativ 5.100 lei, în procedura specială, taxa de timbru va fi de 200 lei în ambele situații.


Prezentul articol vă prezintă modalitatea în care puteți proceda la recuperarea creanțelor în mod facil, cu resurse minime, fără a fi necesar să apelați la diferite firme de recuperari creante.


Totuși, dacă nu aveți timpul necesar sau pur și simplu nu doriți să vă ocupați personal sau intern de această activitate, recomandarea noastră este să apelați la serviciile unui avocat sau ale unei firme de avocatură pentru recuperarea creantelor.


În acest mod, prin externalizarea activității către un avocat sau către o firmă de avocatură de recuperari creante, vă puteți recupera și costurile pe care le presupun aceste servicii juridice, cel puțin parțial, dacă nu în integralitate, sub forma cheltuielilor de judecată.


În cazul în care delegați această activitate către diverse firme de recuperare creante, costurile cu serviciile acestora, în cadrul proceselor, nu pot fi recuperate sub forma cheltuielilor de judecată. Aceasta deoarece, legea le interzice acestor firme de recuperări să asigure reprezentarea juridică în cadrul proceselor, în general, inclusiv în cele desfășurate pentru recuperarea creanțelor în fața instanțelor de judecată.


În acest sens este relevantă și noțiunea de cheltuieli de judecată, astfel cum este definită de lege, respectiv:

Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru și timbrul judiciar, onorariile avocaților, ale experților și ale specialiștilor numiți în condițiile art. 330 alin. (3), sumele cuvenite martorilor pentru deplasare și pierderile cauzate de necesitatea prezenței la proces, cheltuielile de transport și, dacă este cazul, de cazare, precum și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului”.

Dacă doriți asistență în recuperarea creanțelor de la debitori, vă putem ajuta și noi.


În acest sens, contactați-ne prin unul din mijloacele de contact disponibile sau scrieți-ne direct, prin intermediul formularului de mai jos, de la sfârșitul articolului.


Articolul este structurat în 4 părți, respectiv:


I. Care sunt condițiile pentru recuperarea creanțelor prin procedura specială?


Sunt prezentate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească creanțele pentru a se putea recurge la procedura specială privind recuperarea creanțelor. De principiu, creanța trebuie să rezulte dintr-un contract, constatat printr-un înscris semnat de părți.


II. Etapa prealabilă inițierii procedurii speciale de recuperare creanțe – notificarea de plată


Este prezentată etapa prealabilă inițierii litigiului în fața instanței de judecată, constând în transmiterea unei somații debitorului. Această somație constă într-o notificare de plată referitoare la acele facturi restante, facturi neplatite în care sunt prevăzute creanțele datorate.


III. Procedura de recuperări creanțe desfășurată în fața instanței de judecată


Este prezentată etapa desfășurată în fața instanței de judecată, respectiv 1) unde trebuie introdusă cererea și ce trebuie să conțină aceasta, 2) care este procedura propriu-zisă și 3) cât durează această procedură.