top of page
  • Poza scriitoruluiFlorentin Filipoiu

Cum se calculează timbrul Crucii Roșii și timbrul muzical?

Actualizată în: 20 apr. 2020


Avocat | Fiscalitate | Achizitii publice

Am întâlnit în practică situații în care prevederile ce reglementează timbrul Crucii Roșii și timbrul muzical au generat anumite dificultăți în privința modalității de calcul aplicabile pentru determinarea cuantumului acestora.


Este vorba despre 1. timbrul Crucii Roșii prevăzut în Legea Societății Naționale de Cruce Roşie din România nr.139/1995 și de 2. timbrul muzical reglementat de Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment.


În legătură cu timbrul muzical, menționez că, pentru a păstra limitele unui articol, am tratat numai timbrul muzical în cuantum de 5% din prețul unui bilet, nu și cel de 2% (din preţul fiecărui disc, fiecărei tipărituri, casete video şi audio înregistrate, cu caracter muzical, altele decât cele folclorice).


Pe scurt, în opinia mea, cea mai simplă metodă pentru calcularea timbrului Crucii Roșii, așa cum am arătat în mod detaliat mai jos la litera a), este:

Timbrul Crucii Roșii = încasări totale / 101

În cazul în care doriți determinarea cuantumului încasărilor totale din care să fie dedus cuantumul acestui timbru puteți folosi formula:

Încasări totale (fără timbrul Crucii Roșii) = încasări totale / 1,01

În cazul timbrului muzical, acesta poate fi determinat, așa cum am arătat mai jos la pct. 2, prin aplicarea următoarei formule:

Timbrul muzical = 5 x încasări totale / 105

Similar celor expuse anterior, pentru determinarea cuantumului încasărilor totale din care să fie dedus acest timbru, se poate folosi următoarea formulă:

Încasări totale (fără timbrul muzical) = încasări totale / 1,05

Sigur, în cazul în care la prețul de vânzare au fost adăugate ambele timbre, atunci formulele de calcul sunt ușor diferite, așa cum s-a exemplificat la pct. 3, respectiv:

Timbrul Crucii Roșii = încasări totale / 106
Timbrul muzical = 5 x încasări totale / 106
Încasări totale (fără cele două timbre) = încasări totale / 1,06
 

1. Timbrul Crucii Roșii


Obligația de a percepe timbrul Crucii Roșii este prevăzută în art. 20 alin. 1 din Legea nr. 139/1995 unde se arată că:

Art. 20 alin. 1 din Legea nr. 139/1995: „Toate instituţiile de cultură, de divertisment, federaţiile şi organizaţiile sportive-asociaţii, cluburile sportive şi fundaţiile care organizează manifestări sportive sunt obligate să perceapă un timbru al Crucii Roşii pentru fiecare bilet vândut pentru evenimente culturale, de divertisment şi sportive, concerte, festivaluri, spectacole, filme la cinematografe, întreceri sportive la nivel local, naţional şi internaţional etc., reprezentând un procent de 1%, care se va adăuga la preţul de vânzare”.

În practică sunt două modalități folosite pentru determinarea acestui Timbru.


Prima, eronată de altfel, constă în aplicarea procentului de 1% la valoarea tuturor încasărilor. Spre exemplu, la o încasare de 200 de lei pe bilet, prin aplicarea procentului de 1%, timbrul Crucii Roșii ar fi în cuantum de 2 lei.


Totuși, această modalitate de calcul nu este corectă deoarece dispoziția legală arată că acest timbru de 1% „se va adăuga la prețul de vânzare”. Astfel, în exemplul anterior, în suma de 200 de lei încasată este inclus și timbrul Crucii Roșii, iar dacă acesta ar fi în cuantum de 2 lei (potrivit metodei de calcul expuse), înseamnă că prețul de vânzare ar fi de 198 lei. Or, se poate observa că norma legală nu este respectată deoarece timbrul în cuantum de 2 lei nu reprezintă 1% din prețul de vânzare, respectiv din prețul de 198 lei. În cazul unui preț de vânzare de 198 lei, timbrul Crucii Roșii ar fi de 1,98 lei, și se va adăuga la prețul de vânzare, astfel că prețul final de vânzare ar fi de 199,98 lei.


A doua modalitate, și cea corectă, presupune utilizarea unei metode de calcul care să aibă în vedere faptul că procentul de 1% a fost adăugat la prețul de vânzare al biletului, așa cum impune norma legală. În opinia mea, pentru determinarea timbrului adăugat la prețul biletului, cea mai simplă metodă este de a împărți cuantumul încasărilor la valoarea 101. Astfel, în exemplul arătat mai sus, la o încasare de 200 lei pe bilet, prin împărțirea la valoarea 101, cuantumul timbrului Crucii Roșii va fi de ~1,98 lei, ci nu de 2 lei ca în modalitatea de calcul expusă anterior.


În cazul în care doriți să calculați cuantumul încasărilor din care să fie dedus timbrul Crucii Roșii, puteți împărți încasările totale la valoarea 1,01. Reluând exemplul anterior, la o încasare de 200 lei pe bilet, cuantumul încasărilor fără timbrul Crucii Roșii va fi de ~198,02 lei.


2. Timbrul muzical


Timbrul muzical este reglementat, împreună cu alte 7 categorii de timbre, în Legea nr. 35/1994. Astfel, la nivelul art. 1 alin. 1 lit. d și alin. 3 din această lege se arată că:

Art. 1 alin. 1 lit. d și alin. 3 din Legea nr. 35/1994: „(1) Cele 8 categorii de timbre ce formează obiectul prezentei legi se stabilesc astfel: (...) d) timbrul muzical, în valoare de 5% din preţul unui bilet şi 2% din preţul fiecărui disc, fiecărei tipărituri, casete video şi audio înregistrate, cu caracter muzical, altele decât cele folclorice, şi care se adaugă acestor preţuri; (...) (3) Timbrele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) se aplică pe fiecare bilet vândut la spectacolele cinematografice, teatrale, muzicale şi folclorice organizate în ţară şi se adaugă la preţul de vânzare a biletului

Astfel, similar timbrului Crucii Roșii, și în acest caz timbrul muzical se adaugă la prețul de vânzare a biletului. Ceea ce diferă este însă cuantumul acestuia, fiind de 5% din prețul unui bilet.


Sunt folosite aceleași două metode prezentate la pct. 1 pentru determinarea cuantumului timbrului muzical.


Astfel, prima metodă, cea eronată, presupune aplicarea procentului de 5% la totalitatea încasărilor efectuate. În cazul unei încasări de 200 lei pe bilet, ar însemna un timbru muzical în valoare de 5 lei.


A doua metodă, cea corectă, presupune aplicarea următoarei formule: „Timbrul muzical = 5 x cuantumul încasărilor totale / 105”. Astfel, la o încasare de 200 lei pe bilet, timbrul muzical va fi de ~ 9,52 lei.


În cazul în care doriți să calculați cuantumul încasărilor totale din care să fie dedus acest timbru, puteți folosi următoarea formulă: „Încasări totale (fără timbrul muzical) = cuantumul încasărilor totale / 1,05”. Reluând exemplul anterior, la o încasare de 200 lei pe bilet, timbrul muzical va fi de ~ 190,48 lei.


3. Situația în care ambele timbre au fost adăugate la prețul de vânzare


În cazul în care ambele timbre au fost adăugate la prețul de vânzare al biletului, atunci formulele menționate anterior nu mai sunt aplicabile și trebuie ajustate.


Pentru determinarea timbrului Crucii Roșii puteți folosi următoarea formulă: „Timbrul Crucii Roșii = cuantumul încasărilor totale / 106”. Astfel, la o încasare de 200 lei, timbrul Crucii Roșii va fi de ~ 1,89 lei.


Pentru determinarea timbrului muzical puteți folosi formula: „Timbrul muzical = 5 x cuantumul încasărilor totale / 106”. Reluând exemplul, la o încasare de 200 de lei, timbrul muzical va fi de ~ 9,43 lei.


Totodată, în cazul în care doriți să determinați cuantumul încasărilor din care să fie deduse cele două timbre puteți folosi următoarea formulă: „Încasări totale (fără cele două timbre) = cuantumul încasărilor totale / 1,06”. Folosind același exemplu, la o încasare de 200 de lei pe bilet, cuantumul încasărilor totale din care sunt deduse cele două timbre va fi de ~ 188,68 lei.


 

Dacă doriți să fiți la curent cu ultimele articole puteți urmări pagina de facebook sau de linkedin, iar orice întrebări legate de acest subiect le puteți adresa prin secțiunea de contact.


Commentaires


Aveți o întrebare în legătură cu subiectul din postare sau vreți să aflați mai multe?

Contactați-ne prin intermediul formularului de mai jos.

Vom reveni în scurt timp cu un răspuns la adresa de email indicată.

Vă mulțumim pentru mesaj!

bottom of page