top of page
  • Poza scriitoruluiFlorentin Filipoiu

Ce sunt „certificatele de situații de urgență”, cum se obțin și ce efecte produc?

Actualizată în: 20 apr. 2020

Ce sunt certificatele de situații de urgență („CSU”), care sunt condițiile emiterii acestora și ce efecte produc?


Momentan nu știm, la data scrierii acestui articol - 19.03.2020, nefiind încă publicat în Monitorul Oficial un act normativ care să detalieze prevederile decretului Președintelui României referitor la acest subiect.


Actualizare 1 - unele facilități acordate deținătorilor de certificate de situații de urgență sunt tratate în articolul disponibil aici.


Actualizare 2 - a fost emis și publicat Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 („Ordinul 791/2020”). Prin acest act normativ a fost reglementată procedura care trebuie urmată în vedere obținerii CSU.Prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, emis de Președintele României, au fost stabilite o serie de măsuri, cu aplicabilitate directă și imediată, în domeniul economic.


Printre aceste măsuri se numără și cea referitoare la eliberarea unor „certificate de situații de urgență” acelor operatori economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS–CoV-2.


Singurele dispoziții legale în vigoare cu privire la aceste „certificate de situații urgență”, la data scrierii acestui articol, respectiv 19.03.2020, sunt cele prevăzute în decretul Președintelui României și fac referire la:


  • Emitentul acestor certificate, respectiv Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

  • Eliberarea certificatelor, respectiv că acestea sunt eliberate la cerere și în baza unor documente justificative; și

  • „Beneficiarii” acestor certificate, respectiv acei operatori economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19.


În Comunicatul Guvernului României din data de 18.03.2020 (disponibil aici) se arată că urma să fie inclus pe agenda ședinței Guvernului din 18 martie și un Proiect de Hotărâre privind acordarea de certificate de situaţie de urgenţă (CSU) de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.


Prin acest proiect de hotărâre urmau să fie stabilite condițiile de acordare a acestor certificate, documentele necesare obținerii sale, dar și efectele juridice pe care le produce.


Totuși, deși a circulat un draft al proiectului de hotărâre în spațiul public, în Comunicatul Guvernului României din 19.03.2020 cu privire la proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul luat act în ședința din 18 martie (disponibil aici), proiectul de hotărâre menționat anterior nu se regăsește.


Astfel, așa cum am menționat, momentan, singurele dispoziții legale existente cu privire la aceste „certificate de situații de urgență” sunt cele din decretul Președintelui.


Probabil, în zilele următoare, va fi publicat în Monitorul Oficial un act normativ care să reglementeze condițiile de obținere a acestor certificate, și, mai important, efectele juridice pe care le produc, mai ales în contextul în care Decretul nr. 195/2020 nu conține dispoziții cu privire la aceste aspecte.


Actualizare - Cine sunt beneficiarii certificatelor de situații de urgență - CSU și care este procedura obținerii acestora?


În Monitorul Oficial Nr. 248/25.03.2020 a fost publicat Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 („Ordinul 791/2020”).


Prin acest act normativ au fost reglementate categoriile de persoane care pot obține CSU, împreună cu procedura care trebuie urmată în vedere obținerii acestora.


1) Cine poate obține CSU?


Persoanele care pot face o solicitare în vederea eliberării CSU pot fi:


  • operatorii economici prevăzuți de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, și

  • operatorii economici prevăzuți de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare ori alte acte normative ce reglementează măsuri acordate în contextul stării de urgență.


2) Există două categorii de CSU


Prin Ordinul nr. 791/2020 au fost prevăzute două categorii de CSU, respectiv:


  • CSU TIP 1 (Albastru) - acestea sunt atribuite solicitanților care declară că au întrerupt total sau parțial activitatea, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate; și

  • CSU TIP 2 (Galben) - acestea sunt atribuite solicitanților care declară că au înregistrat diminuarea încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie - februarie 2020.


Actul normativ mai arată că un solicitant poate obține un singur tip de CSU și că aceste certificate sunt utilizate în relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea de facilități/măsuri de sprijin ori în relațiile comerciale, în condițiile prevăzute de lege.


3) Care este procedura obținerii CSU?


În vederea obținerii CSU, solicitantul trebuie să depună, exclusiv prin mijloace electronice, prin platforma http://prevenire.gov.ro/, o cerere în acest sens. Cererea trebuie să fie însoțită de datele de identificare ale solicitantului și de o declarație pe propria răspundere.


Declarația pe propria răspundere trebuie să fie dată de către reprezentantul legal al solicitantului, care trebuie să ateste că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea CSU sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, așa cum s-a arătat mai sus la pct. 2). Modelul declarației pe propria răspundere urmează a fi publicat pe platforma indicată.


Declarația pe propria răspundere trebuie semnată electronic, iar dacă reprezentantul legal nu deține o semnătură electronică, acesta poate semna și olograf. Totuși, toate documentele ce urmează a fi încărcate în platforma menționată mai sus, inclusiv declarația pe proprie răspundere, trebuie să fie semnate electronic de către reprezentantul legal sau de către un împuternicit desemnat în acest sens.


Eliberarea CSU se va face automat, în mod electronic, după validarea de către sistem a solicitării, aceste certificate fiind valabile fără semnătură și ștampilă și pot fi verificate pe platformă după serie și număr. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va elibera CSU doar pe perioada stării de urgență decretate în România.


Actul normativ mai arată că în cadrul acțiunilor de inspecție și control desfășurate de către organele abilitate, acestea vor face verificări inclusiv cu privire la documentele care au stat la baza emiterii declarației pe propria răspundere date în vederea obținerii CSU.


 

Dacă doriți să fiți la curent cu ultimele articole puteți urmări pagina de facebook sau de linkedin, iar orice întrebări legate de acest subiect le puteți adresa prin secțiunea de contact.


Comments


Aveți o întrebare în legătură cu subiectul din postare sau vreți să aflați mai multe?

Contactați-ne prin intermediul formularului de mai jos.

Vom reveni în scurt timp cu un răspuns la adresa de email indicată.

Vă mulțumim pentru mesaj!

bottom of page