top of page
  • Poza scriitoruluiFlorentin Filipoiu

Ce sunt „certificatele de situații de urgență”, cum se obțin și ce efecte produc? - Partea 2

Actualizată în: 20 apr. 2020

Ce sunt „certificatele de situații de urgență”, care sunt condițiile emiterii acestora și ce efecte produc?


În Monitorul Oficial nr. 230/21.03.2020 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare („OUG 29/2020”). Prin acest act normativ au fost reglementate unele facilități acordate deținătorilor de certificate de situații de urgență.


Prezentul articol este o continuare a celui publicat anterior, disponibil aici.Context


Prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, emis de Președintele României, au fost stabilite o serie de măsuri, cu aplicabilitate directă și imediată, în domeniul economic.


Printre aceste măsuri se numără și cea referitoare la eliberarea unor „certificate de situații de urgență” acelor operatori economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS–CoV-2.


Prin OUG 29/2020 au fost prevăzute o serie de facilități pentru deținătorii de certificate de situații de urgență.


1. Cine beneficiază de facilitățile acordate?


Beneficiarii facilităților reglementate prin actul normativ pot fi întreprinderile mici și mijlocii („întreprinderile”), astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.


Pentru a putea beneficia de facilitățile prevăzute de actul normativ este necesar ca întreprinderea să dețină certificatul de situație de urgență și să se afle în situația în care și-a întrerupt activitatea, total sau parțial, în baza deciziilor emise de autoritățile publice pe perioada stării de urgență.


Printre beneficiarii facilităților prevăzute mai jos, la lit. a), se regăsesc și:


  • cabinetele medicilor de familie și cabinetele stomatologice în care își desfășoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane și a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice;

  • federațiile sportive naționale și cluburile sportive care dețin certificat de identitate sportivă și a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice.


2. Care sunt facilitățile acordate deținătorilor de certificate?


a) Posibilitatea de a beneficia de amânări la plată


O primă facilitate acordată deținătorului de certificat de situație de urgență este aceea de a putea beneficia de amânarea la plata serviciilor de utilități - electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plata chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.


b) Posibilitatea de a invoca, în anumite condiții, forța majoră


O altă facilitate acordată întreprinderii deținătoare a unui certificat este aceea de a putea invoca forța majoră în contractele aflate în derulare, altele decât cele încheiate pentru serviciile menționate mai sus.


Forța majoră reprezintă o cauză care poate înlătura răspunderea contractuală în anumite condiții.


Pentru a putea invoca forța majoră în aceste contracte este necesar ca întreprinderea să încerce să renegocieze contractul în vederea adaptării clauzelor acestora, cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență. Încercările de negociere se pot desfășura inclusiv prin mijloace electronice, cum ar fi emailul, înscrisurile comunicate între părți servind drept dovadă a acestui demers.


Prin OUG 29/2020 a fost introdusă și prezumția conform căreia constituie caz de forță majoră împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă și inevitabilă care rezultă dintr-o acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea și combaterea pandemiei și care a afectat activitatea întreprinderii. Afectarea întreprinderii este atestată prin certificatul de situație de urgență.


c) Scutirea de la plata penalităților


Totodată, pe durata stării de urgență, întreprinderile nu datorează penalități pentru executarea cu întârziere a obligațiilor asumate prin contractele încheiate cu autoritățile publice.


 

Dacă doriți să fiți la curent cu ultimele articole puteți urmări pagina de facebook sau de linkedin, iar orice întrebări legate de acest subiect le puteți adresa prin secțiunea de contact.


Comentarios


Aveți o întrebare în legătură cu subiectul din postare sau vreți să aflați mai multe?

Contactați-ne prin intermediul formularului de mai jos.

Vom reveni în scurt timp cu un răspuns la adresa de email indicată.

Vă mulțumim pentru mesaj!

bottom of page