• Florentin Filipoiu

Termeni și Condiții magazin online sau site | Informații esențiale pe care trebuie să le știți - I

Actualizată în: Febr. 21

Termeni și Condiții site sau magazin online | Toate informațiile esențiale pe care trebuie să le știți când redactați modelul de Termeni și Condiții pentru site sau magazin online? (Necunoașterea acestor informații vă poate atrage amenzi consistente, acestea putând ajunge până la 50.000 lei) – Partea I


Dacă sunteți deținătorul unui magazin online și desfășurați astfel activitatea de comerț electronic, interacțiunea dintre magazin și clienții aferenți se realizată exclusiv prin mijloace electronice.


Acest lucru are un impact și asupra raporturilor ce apar prin achiziția produselor sau serviciilor ori chiar din simpla navigare a paginii de internet a magazinului de către clienți.


Pentru ușurința limbajului, în cadrul articolului, prin noțiunea de magazin se înțelege și entitatea care desfășoară activitatea de comerț electronic, respectiv societatea prevăzută de Legea nr. 31/1990 sau PFA-ul ori altă formă de organizare a activității economice.


Astfel, în contextul descris, legislația națională și europeană incidentă impune anumite obligații în sarcina magazinului online. Îndeplinirea obligațiilor este deosebit de importantă deoarece neconformarea poate atrage amenzi contravenționale mari.


Amenzile contravenționale variază la fiecare act normativ și pot ajunge la cuantumuri de până la 50.000 lei.


De asemenea, neconformarea poate afecta activitatea de comerț, în sensul de a permite clienților să solicite anularea contractelor încheiate și restituirea prețului.


Pe lângă îndeplinirea obligațiilor menționate, importanța redactării corecte a Termenilor și Condițiilor este dată și de necesitatea de a vă proteja contractual, în relația cu clienții, împotriva eventualelor abuzuri ale acestora, cum ar fi returnări de produse nejustificate.


Acest articol este primul din seria celor dedicate comerțului electronic și este menit să vă ajute în redactarea corectă a Termenilor și Condițiilor, acesta fiind unul dintre cele mai importante acte juridice aferente magazinului online, aflându-se la baza activității.


Menționăm că am creat un grup pe facebook destinat tuturor deținătorilor de magazine online sau celor care vor să își deschidă un astfel de magazin.


Grupul dorește să vină în sprijinul acestora cu informații și noutăți juridice menite să îi ajute în conformarea cu dispozițiile legale incidente și să reprezinte o comunitate în care membrii pot face schimb de informații și experiență. Grupul este disponibil aici.


Articolul prezentat în continuare este structurat astfel:


I. Care sunt legile speciale care se aplică în domeniul comerțului electronic?

II.A Care sunt obligațiile impuse prin Legea nr. 365/2002?

II.B Care sunt sancțiunile pe care le prevede legea pentru neîndeplinirea obligațiilor menționate?

III.A Care sunt obligațiile impuse prin OUG nr. 34/2014?

III.B Care sunt sancțiunile prevăzute de OUG nr. 34/2014 pentru neîndeplinirea obligațiilor menționate?

IV. Ce trebuie să faceți pentru a evita aceste sancțiuni?


Contactați-ne dacă doriți să delegați activitatea de redactare a modelului de termeni și condiții sau dacă aveți nevoie de alte servicii în acest domeniu, ori vedeți mai multe despre serviciile noastre.


Update: A fost scris cel de-al doilea articol din materie despre dreptul de retur (dreptul de retragere) pe care îl au consumatorii în cazul achizițiilor online.


Accesați-l aici, pentru a vedea: I. Ce este dreptul de retur al produselor sau serviciilor; II. De ce există dreptul de retur; III. Care sunt obligațiile legale ale magazinelor în legătură cu acest drept; IV. Când nu beneficiază Consumatorul de dreptul de retur; V. Pe ce trebuie să puneți accentul în cazul acestui drept; și VI. Care sunt sancțiunile în cazul neimplementării corecte.

Comert Electronic. Magazin Online. Termeni si Conditii


I. Care sunt legile speciale care se aplică în domeniul comerțului electronic?


În primul rând este vorba despre Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic („Legea nr. 365/2002”) și normele de aplicare a acesteia. Această lege implementează Directiva 31/2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic).


De asemenea, în cazul în care magazinul se adresează persoanelor fizice (consumatori), atunci trebuie să aveți în vedere și prevederile O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii („OUG nr. 34/2014”). Similar, această lege implementează o directivă europeană, respectiv Directiva 83/2013 privind drepturile consumatorilor.II.A Care sunt obligațiile impuse prin Legea nr. 365/2002?


Obligațiile impuse prin Legea nr. 365/2002 sunt prevăzute, în principal, la art. 5 și 8 și se referă la furnizarea mai multor informații clienților.


Astfel, dacă desfășurați activitatea de comerț electronic trebuie să prezentați clienților, într-o manieră facilă, directă, permanentă și gratuită, cel puțin următoarele informații:

  • Numele sau denumirea entității de pe care este desfășurată activitatea;

  • Domiciliul sau sediul entității;

  • Numerele de telefon, fax, adresa de poștă electronică și orice alte date la care magazinul poate fi contactat în mod direct și efectiv;

  • Numărul de înmatriculare sau alte mijloace similare de identificare, în cazul în care entitatea de pe care desfășurați activitatea este înscrisă în registrul comerțului sau în alt registru public similar;

  • Codul de înregistrare fiscală;

  • Datele de identificare ale autorității competente, în cazul în care activitatea este supusă unui regim de autorizare (cum este cazul farma